Priser Klinik for fysioterapi i Hårlev

Ved lægehenvist behandling yder sygesikringen tilskud til behandling og træning.

Pr. 1. April 2024

Behandlingstakster fysioterapi

Fuldt honorar Sygesikringsandel Patientandel Udeblivelse
Første konsultation 506,72 kr. 199,14 kr. 307,58 kr.
Normal behandling 322,19 kr. 126,62 kr. 195,57 kr.
Kort behandling 214,81 kr. 74,42 kr. 130,39 kr.
Superviseret selvtræning 107,42 kr. 42,22 kr. 65,20 kr.
Holdtræning 214,81 kr. 84,42 kr. 130,39 kr. 322,19 kr.

Tillægsydelser

Prisen for tillægsydelser afregnes som et tillæg til behandlingen. Forvent derfor, hvis du er henvist fra lægen eller har forsikring, at der egenbetaling af tillægsydelserne.

  • Shockwave 100 kroner
  • Tape 20 kroner
  • Glemt Lagen 10 Kroner

Der kan læses mere om vilkår og regler på Sygesikringen.dk for fysioterapi og Sygeforsikringen “danmark”.

Vederlagsfri fysioterapi i Klinik for fysioterapi i Hårlev

Patienter med et varigt eller langvarigt fysisk handicap, som falder ind under de fire nedenstående diagnosegrupper, har mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi.
De fire hovedgrupper er:

  1. Medfødte eller arvelige lidelser
  2. Erhvervede neurologiske lidelser
  3. Fysisk handicap som følge af en ulykke
  4. Nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er som udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap.I 2008 blev ordningen udvidet således, at den også omfattede personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktion, vedligeholde funktion eller forhale forringelse af funktion.
Vi tilbyder træning og behandling til vederlagsfrie patienter. Træningen kan bestå af individuel træning med en fysioterapeut, selvtræning efter grundig instruktion eller holdtræning. Valget af træningsform baseres på en faglig vurdering af fysioterapeuten, samt patientens præference. Holdtræning foregår i træningssalen Løbende vil deltagerne blive testet for at følge patienternes udvikling og målrette behandling og træning bedst muligt. Vederlagsfri patienter er ligeledes berettiget til manuel behandling, såfremt det af fysioterapeuten vurderes, som en relevant del af behandlingen
Vederlagsfri fysioterapi til personer svært fysisk handicap skal opfylde følgende henvisningskriterier: En diagnose som er omfattet af diagnoselisten, tilstanden er varig og medfører svært fysisk handicap, som kræver hjælpemidler hele døgnet. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til med en progressiv sygdom gælder følgende henvisningskriterier: En diagnose som er omfattet af diagnoselisten, tilstanden er varig og at der opleves funktionsnedsættelse som følge af den progressive sygdom. Diagnosen stilles af sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale. Klink her for yderligere beskrivelse af henvisningskriterierne.

Har du spørgsmål?

Udfyld venligst nedenstående formular, for at sende os en besked.

Info