Patientsikkerhed

Har du som patient eller pårørende oplevet, at noget gik galt i sundhedsvæsenet? Hvis du rapporterer hændelsen, er du med til at sikre, at det samme ikke sker for en anden patient.

Mange mennesker er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For de fleste går det godt. Men nogle gange oplever en patient en fejl eller udsættes for risiko.

Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet får kendskab til de hændelser og kan lære af dem.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende: – får en for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl – falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet – får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk – får forsinket behandling, fordi henvisningen fra den praktiserende læge ikke er nået frem til rette modtager.

Andre fejl, der skyldes fx travlhed, bemanding, organisering, uddannelse og lignende, kan også være utilsigtede hændelser. Du kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, i plejebolig, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller et helt andet sted inden for sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan du rapportere den.

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse:

Gå ind på www.dpsd.dk. Vælg ’Start din rapportering’, og følg vejledningen. Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete. Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er behov for flere oplysninger.

Hvad sker der, når du har rapporteret en utilsigtet hændelse?

Din rapport behandles i første omgang det sted, hvor hændelsen er sket. Her gennemgår sundhedspersonale den for at finde ud af: – hvad der er sket – hvordan det kunne ske – hvordan det kan forebygges, at en lignende hændelse sker i fremtiden.

Du modtager ikke noget svar på din rapport, men alle rapporteringer af utilsigtede hændelser bliver læst, og de oplevelser, du rapporterer, anvendes til at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Når din rapport er færdigbehandlet, hvor hændelsen har fundet sted, bliver den anonymiseret og sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, som indsamler og formidler viden til sundhedsvæsenet på baggrund af hændelser fra hele landet.

På www.dpsd.dk kan du finde mere information om rapporteringssystemet og de nationale tiltag, der bliver sat i værk på baggrund af de rapporterede hændelser.

Rapportering af utilsigtet hændelse eller formel klage? At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Rapporteringen af en utilsigtet hændelse ændrer ikke dine muligheder for at klage eller søge erstatning. Læs mere om dine muligheder for at søge erstatning på www.patienterstatningen.dk eller for at klage på www.patientombuddet.dk.

Ovenstående kan læse i pjece her:

https://stps.dk/

Har du spørgsmål?

Udfyld venligst nedenstående formular, for at sende os en besked.

Info